Does this listing belong to you? Click here to claim this listing.

Elize Fourie-Hendry

Diaz Office Park, Beach Blvd West, Diaz, Mossel Bay, Western Cape, South Africa
+27 (0)44 072 0020

 • Add Favorites Contact Form


  Please mention our website when contacting this Specialist.

  Cilliers & Associates

  Elize praktiseer in alle aspekte van egskeidings-, familie- en kinderreg en verskyn gereeld in Onderhoudshowe, Gesinsgeweldhowe en Egskeidingshowe.

  Elize was ‘n lektriese by die Universiteit van Stellenbosch vir 13 jaar as geregistreerde verpleegkundige met spesialisasie in Psigiatriese- en Gemeenskapsverpleegkunde. Sy is in 2000 toegelaat as prokureur en het Hoë Hof verskyningsregte

  Elize se benadering is gebasseer op mediasie om gesamentlik regsprobleme vir die gesin tydens egskeidings of die voorbereiding van ouerskapsplanne te vind.

  Sy glo egter daarin dat die howe daar is om die regte van beide ouers en alle kinders te beskerm en indien hulle veiligheid en/of regte benadeel word, om onmiddellik die howe vir bystand te nader.

  Firm Cilliers & Associates
  First Name Elize
  Last Name Fourie-Hendry
  Qualifications

  B.Cur.(RAU), Hons B.Cur (Cum Laude), B.Proc., LL.B (Unisa)

  Position Associate
  Telephone +27 (0)44 072 0020
  Country South Africa
  State/Province Western Cape
  Distance: 4,442 Kilometers
  Address Diaz Office Park, Beach Blvd West, Diaz, Mossel Bay, Western Cape, South Africa
  Categories , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  Keywords                                                             

  Firm Cilliers & Associates
  First Name Elize
  Last Name Fourie-Hendry
  Qualifications

  B.Cur.(RAU), Hons B.Cur (Cum Laude), B.Proc., LL.B (Unisa)

  Position Associate
  Telephone +27 (0)44 072 0020
  Country South Africa
  State/Province Western Cape
  Distance: 4,442 Kilometers
  Address Diaz Office Park, Beach Blvd West, Diaz, Mossel Bay, Western Cape, South Africa
  Categories , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  Keywords